موسسه حقوقی بنداد دانا

موسسه حقوقی بنداد دانا

صفحه اصلی دوربین عکاسی تجهیزات آشپزخانه صنعتی پارکت

موسسه حقوقی بنداد دانا

همیار حقوقی شما هستیم با مشاوره تخصصی
حقوق کسب وکار


پاسخی جامع به نیازهای تخصصی کارفرمایان و مدیران شرکت های خصوصی ، دولتی و اشخاص حقیقی

• مشاوره و عقد قرارداد حقوقی کسب و کار
• تنظیم و نظارت بر قراردادهای پیمانکاری
• مشاوره تخصصی قوانین کار و تامین اجتماعی
• مدیریت و مهندسی ساختار قراردادها
• مدیریت امور حقوقی سازمانها و شرکتهای تجاری
• آموزش حقوق کار و تامین اجتماعی
• شرکت در جلسات حل اختلاف روابط کار،تامین اجتماعی،امورمالیاتی،
• کمیسون های شهرداری،دیوان عدالت اداری
• مشاوره تخصصی مدیریت ادعا در قراردادهای پیمانکاری
• تنظیم و نظارت بر قراردادهای خرید و فروش،جوینت ونچر(شرکتی و غیر شرکتی) وقراردادهای کار
• مدیریت حقوقی سازمانی و پروژه محور
• مشاوره در حوزه حقوق کار،تامین اجتماعی،مالیاتی،حقوق قراردادها، بیمه و حقوق بانکی
• حقوق کار،تامین اجتماعی،حقوق مالیاتی،حقوق قراردادها،حقوق تجاری-اقتصادی،حقوق اصناف،حقوق انرژی،حقوق اموال و مالکیت،حقوق ثبتی و امورمجامع،حقوق بانکی،حقوق بیمه،تنظیم لوایح و آیین نامه های تخصصی روابط کار
• مشاوره امور بازنشستگی،مشاغل سخت و زیان آور،بیمه بیکاری،کمیسیون های پزشکی
• مشاوره تخصصی حقوق تامین اجتماعی در قراردادهای پیمانکاری مفاصا حساب تامین اجتماعی و ...
تلفن مرکز تماس: 88629502